Privatni časovi

Privatni časovi djacima, studentima, kontrolni, pismeni, ispiti, kursevi ...

Elementary English Grammar

Englesko pismo je alphabet, na latinici i ima 26 znakova. Ali, najvažnije pravilo u engleskom jeziku, bez obzira da li se znaju nazivi slova, jeste: u kom je vremenu pitanje u tom vremenu mora da bude i odgovor, potvrdan ili odričan!
Engleski jezik ima 14 vremena, ali za osnovnu komunikaciju je potrebno da se zna šest vremena i Pasiv!
Srpska rečenica je aktivna i lična, a engleska pasivna i bezlična!

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA