Past Simple TenseKoristi se za radnju koja se desila u prošlosti i nema nikakve veze sa sadašmjim trenutkom.

Gradi se kada se na infinitive glagola bez To doda nastavak ed, kod pravilnih glagola, ili druga kolona liste nepravilnih glagola.
Upitni i odrični oblik se prave uz pomoć To do (did), a glavni glagol se vraća u infinitive.

Primer: To go-went-gone – ići

Potvrdno:
Jednina                                               Množina
1.I went.                                             1. We went.
2.You went.                                          2. You went.
3.He went.                                           3. They went.
She went.
It went.

Upitno:
Jednina                                               Množina
1.Did I go?                                          1. Did we go?
2.Did you go?                                       2. Did you go?
3.Did he go?                                        3. Did they go?
Did she go?
Did it go?

Odrićno:
Jednina                                               Množina:
1.I did not go (I didn’t go).                    1. We did not go (we didn’t go).
2.You did not go (you didn’t go).             2. You did not go (you didn’t go).
3.He did not go (he didn’t go).                3. They did not go (they didn’t go).
She did not go (she didn’t go).
It did not go (it didn’t go).

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA