PRESENT SIMPLE TENSEKoristi se za radnju koja se ponavlja, koja je učestala.
Gradi se od infinitiva glagola bez to samo u trećem licu jednine dobija nastavak s ili es. Upitni i odrični oblik se dobijaju uz pomoć to do (does), a glavni glagol se vraća u infinitiv.
Priloške odredbe za čestoću (vreme): always - uvek
sometimes – ponekad
usually – obično
often – često
every – svaki
Primer: to go – ići
Potvrdno:
Jednina                                              Množina
1.I go.                                               1. We go.
2.You go.                                           2. You go.
3.He goes.                                         3. They go.
She goes.
It goes.

Upitno:
Jednina                                              Množina
1.Do I go?                                         1. Do we go?
2.Do you go?                                     2. Do you go?
3.Does he go?                                    3. Do they go?
Does she go?
Does it go?

Odrično:
Jednina                                             Množina
1.I do not (don’t) do.                         1. We do not (don’t) go.
2.You do not (don’t) go.                     2. You do not (don’t) go.
3.He does not (doesn’t) go.                3. They do not (don’t) go.
She does not (doesn’t) go.
It does not (doesn’t) go.


Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA