Nouns


U engleskom jeziku imenice imaju rod (muški, ženski, srednji) i broj (jedninu, množinu).

Padeže nemaju, osim okamenjenih ostataka u saksonskom i normanskom genitivu (saksonski: Mary’s book, parents’ home; normanski: book of Mary, home of parents).
Rod može biti muški, ženski, srednji. Samo ljudi mogu biti muškog ili ženskog roda i možda neki kućni ljubimci. Sve ostalo u engleskom jeziku je srednjeg roda i zamenjuje se zamenicom It.

Broj može biti jednina ili množina. Množina imenica može da bude: a) pravilna i b) nepravilna.
a)pravilna množina se pravi kada se na jedninu doda nastavak s ili es.
Primer: head – glava, heads - glave; kada se imenica završava na s, z, sh, ge,ch dodaje se nastavak es i on se izgovara / iz/: Primer: class-classes /kla:siz/.
-pravilna množina, ali sa malim izuzetkom je i kod imenica koje se završavaju na y, on se pretvara u i i dodaje se es: Primer: city-cities, ali ako je ispred y samoglasnik, samo se doda s: Primer: key-keys, boy-boys.
-pravilna množina je i kod imenica koje se završavaju na f ili fe, ali sa malim izuzetkom što se to f ili fe pretvara u v ili ve I dodaje se s ili es: Primer: leaf-leaves, knife-knives.
-pravilna množina sa malim izuzetkom je i kod imenica koje se završavaju na o, u množini im se dodaje es: Primer: potato-potatoes, tomato, tomatoes.
- b)nepravilna množina:
child-dete children
man-čovek men
woman-žena women
ox-vo oxen
tooth-zub teeth
foot-stopalo feet
fish-riba fish
sheep-ovca sheep
penny-peni pence


Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA