Numerals


Postoje u engleskom jeziku osnovni brojevi (Cardinal Numerals) i redni brojevi (Ordinal Numerals).

Cardinal Numerals:
1 – one 11 – eleven 10 - ten
2 – two 12 - twelve 20 - twenty
3 – three 13 – thirteen 30 - thirty
4 – four 14 – fourteen 40 - fourty
5 – five 15 - fifteen 50 - fifty
6 – six 16 – sixteen 60 - sixty
7 – seven 17 - seventeen 70 - seventy
8 – eight 18 – eighteen 80 - eighty
9 – nine 19 – nineteen 90 - ninety
10- ten 20 – twenty 100 – hundred
1 000 - thousand
1.000,000 – million

354 – three hundred and fifty-four
3.025, 327 – three million twenty-five thousand three hundred and twenty-five

Ordinal Numerals
1. – 1st – the first 21. – 21st – the twenty-first
2. – 2nd – the second 32. – 32nd – the thirty-second
3. – 3rd – the third 43. – 43rd – the forty-third
4. – 4th – the fourth 54. – 54th – fifty-fourth

5.
101st - one hundred first
1 000th – one thousandth

Datumi se pišu i čitaju: dani u mesecu kao redni brojevi: May 25th
godine kao osnovni brojevi: 1925 – nineteen twenty-five
2012 – two thousand twelve

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA