Present Perfect TenseKoristi se za radnju koja je :
1.počela u prošlosti i još traje,
2.počela u prošlosti i završava se trenutkom govora,
3.počela u prošlosti i završila neposredno pre trenutka govora,
4.počela u prošlosti, završila u prošlosti, ali vreme napomenuto u toj rečenici još traje,
5.počela u prošlosti, završila u prošlosti, ali se posledice te radnje još osećaju.

Gradi se od Present Simple Tense pomoćnog glagola to have (have/has) i Past Particip glavnog glagola (sa nastavkom ed, kod pravilnih glagola, ili III kolona liste nepravilnih glagola).
Upitni oblik se pravi inverzijom.
Odrični oblik se pravi dodavanjem not posle have/has.

Priloške odredbe za čestoću (vreme): already – već
yet- već
this – ove since – od (tog datuma)
today – danas for – već (kolićina vremena)
just – upravo
ever – ikad
never – nikad

Primer: to go, went, gone – ići
Potvrdno:
Jednina                                                         Množina
1.I have gone (I’ve gone).                               1. We have gone (We’ve gone).
2.You have gone (You’ve gone).                        2. You have gone (You’ve gone).
3.He has gone (He’s gone).                              3. They have gone (They‘ve gone )
She has gone (She’s gone).
It has gone (It’s gone).

Upitno:
Jednina                                                        Množina
1.Have I gone?                                              1. Have we gone?
2. Have you gone?                                         2. Have you gone?
3. Has he gone?                                             3. Have they gone?
Has she gone?
Has it gone?

Odrično:
Jednina                                                       Množina
1.I have not gone (I haven’t gone).                 1. We have not gone (we haven’t gone).
2.You have not gone (you haven’t gone).          2. You have not gone (you haven’t gone).
3.He has not gone (he hasn’t gone).                3. They have not gone (they haven’t gone).
She has not gone (she hasn’t gone).
It has not gone (it hasn’t gone).

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA