Future Simple TenseKoristi se za radnju koja će se desiti u budućnosti.

Gradi se od will i infinitiva glagola.
Upitni oblik se pravi inverzijom.
Odrični oblik se pravi dodavnjem not posle will (won’t).

Odredbe čestoće (vremena): next - sledeći
tomorrow – sutra

Primer: to go-went-gone – ići

Potvrdno:
Jednina                                             Množina
1.I will go (I’ll go).                             1. We will go (we’ll go).
2. You will go (you’ll go).                     2. You will go (you’ll go).
3.He will go (he’ll go).                         3. They will go (they’ll go).
She will go (she’ll go).
It will go (it’ll go).

Upitno:
Jednina                                             Množona
1.Will I go?                                        1. Will we go?
2.Will you go?                                     2. Will you go?
3.Will he go?                                      3. Will they go?
Will she go?
Will it go?

Odrično:
Jednina                                            Množina
1.I will not go (I won’t go).                  1. We will not go (we won’t go).
2.You will not go (you won’t go).           2. You will not go (you won’t go).
3.He will not go (he won’t go).              3. They will not go (they won’t go).
She will not go (he won’t go).
It will not go (it won’t go).

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA